Колички

TK_standart_3

Палетна количка Standart

цена: 365 лв без ДДС
TK_premium_5

Палетна количка Premium

цена 400 лв без ДДС
TKeasy25_1

Палетна количка Easy

цена: 345 лв без ДДС
TK_total_3

Палетна количка Total25

цена 370лв без ДДС
TK_basic25_2_2

Палетна количка Basic25

цена 345лв без ДДС
TK_basic25_2_3

Палетна количка Liftex Basic

цена: 335 лв без ДДС
TKtotal_11

Палетна количка LIFTEX Total

цена: 360 лв без ДДС
TK_mega_2

Палетна количка LIFTEX MEGA

цена: 315 лв. без ДДС
TKpremium_11

Палетна количка LIFTEX Premium

цена: 380 лв без ДДС